• Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
  • Hit it tennis academy / organisatie tenniskamp aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal of vernieling van eigendommen van de deelnemers.
  • Deelname is geheel op eigen risico.
  • Na inschrijving krijgt u uiterlijk een week voor aanvang een schriftelijke bevestiging met hierbij extra informatie.