• Een lesuur duurt 50 minuten. De leraar heeft dan (10 minuten) de gelegenheid vragen te beantwoorden, iets te nuttigen of van het toilet gebruik te maken.
  • Van Hit it Tennis Academy stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen ontstaan.
  • Bij ziekte, blessure of andere oorzaak van de leraar worden de lessen ingehaald.
  • Restitutie van de lesgelden als gevolg van ziekte of blessure van de leerling is niet mogelijk. Als service bieden we u de mogelijkheid om de lessen in te halen. Het is geen garantie dat de gemiste lessen ook daadwerkelijk ingehaald kunnen worden.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van Hit it Tennis Academy
  • Bij het vervallen van de les door weersomstandigheden worden er maximaal 3 lessen ingehaald aan het einde van de cursus op het afgesproken les tijdstip.
  • Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
  • Deelname aan een cursus impliceert akkoord te gaan met het lesreglement.
  • Afzegging van de cursus binnen 2 weken voor aanvang van de lessen verplicht u tot het betalen van het volledige cursusgeld. U mag wel een vervanger van hetzelfde niveau sturen.
  • U kunt maximaal 1x inschrijven voor een beginnerscursus.